Ef. 5:17 (NBG) - Weest daarom niet onverstandig
1 Thes. 5:16-18 (HSV) - Verblijdt u altijd
1 Joh. 2:17 (NBG) - De wereld gaat voorbij