Luc.1:37 (NBG) - Want geen woord, dat van God komt
Col. 3:17 (NBG) - En al wat u doet, in woord of in werk
Joh. 14:23 (NBG) - Indien iemand Mij liefheeft
Ps. 119:9-11 (NBG) - Waarmede zal de jongeling zijn pad
Ps. 119:129-130 (NBV) - Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder