Dt. 6:4-5 (NBG) - Hoor, Israel: de HERE is onze God
Jer. 6:16 (NBG) - Gaat staan aan de wegen en ziet
Ps. 30:12-13 (NBG) - Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd
Ps. 94:17-19,22 (NBV) - Had de HEER mij niet geholpen
Ps. 131 (NBG) - HERE mijn hart is niet hovaardig
Ps. 138:3,5-6 (NBG) - Ten dage dat ik riep