Dt. 6:4-5 (NBG) - Hoor, Israel: de HERE is onze God
Ps. 138:3,5-6 (NBG) - Ten dage dat ik riep
Ps. 94:17-19,22 (NBV) - Had de HEER mij niet geholpen
Ps. 131 (NBG) - HERE mijn hart is niet hovaardig
Ps. 30:12-13 (NBG) - Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd
Ps. 62:6-9 (NBG) - Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God
Ps. 103:1-5 (HSV) - Loof de HEERE, mijn ziel
Ps. 131 (NBV) - HEER, niet trots is mijn hart
Jer. 6:16 (NBG) - Gaat staan aan de wegen en ziet
1 Thes. 5:23-24 (NBG) - En Hij, de God des vredes