Kl. 3:25-27 (NBG) - Goed is de HERE voor wie Hem verwachten
Ps. 9:11 (NBG) - Daarom vertrouwen op U
Ps. 27:4, 8,11,13-14 (NBG) - Eén ding heb ik van de HERE gevraagd
Jes. 55:6 (NBG) - Zoekt de HERE terwijl Hij Zich laat vinden