Jes. 1:18 (NBG) - Komt toch en laat ons tezamen richten
Joh. 1:29 (NBG) - Zie het Lam Gods
Rom. 3:23-24 (NBG) - Want allen hebben gezondigd
Rom. 8:1-2 (NBG) - Zo is er dan nu geen veroordeling
Rom. 6:23 (NBV) - Het loon van de zonde
1 Joh. 1:9 (NBG) - Indien wij onze zonden belijden
1 Joh. 2:1,2 (NBG) - En als iemand gezondigd heeft