Joh. 1:29 (NBG) - Zie het Lam Gods
1 Joh. 2:1,2 (NBG) - En als iemand gezondigd heeft
Rom. 6:23 (NBV) - Het loon van de zonde
Rom. 8:1-2 (NBG) - Zo is er dan nu geen veroordeling