Joh. 3:16 (NBG) - Want alzo lief heeft God de wereld
1 Joh.5:12 (NBV) - Wie de Zoon heeft, heeft het leven
Rom. 8:31-32 (NBG) - Als God voor ons is