Luc. 19:10 (NBG) - Want de Zoon des mensen is gekomen
Joh. 3:16 (NBG) - Want alzo lief heeft God de wereld
Rom. 8:31-32 (NBG) - Als God voor ons is
1 Joh. 5:12 (NBV) - Wie de Zoon heeft, heeft het leven
1 Joh. 5:20 (HSV) - Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is