1 Cor. 1:9 (NBG) - God is getrouw
1 Cor. 1:30 (NBG) - Maar uit Hem is het
1 Cor. 6:19-20 (NBG) - Of weet gij niet, dat uw lichaam
1 Cor. 10:12-13 (NBG) - Daarom, wie meent te staan
1 Cor. 16:3-4 (NBV) - Wees waakzaam, volhard in het geloof