1 Joh. 1:7 (NBG) - Maar indien wij in het licht wandelen
1 Joh. 1:5-7 (NBG) - God is licht en in Hem
1 Joh. 2:1,2 (NBG) - En als iemand gezondigd heeft
1 Joh. 2:17 (NBG) - De wereld gaat voorbij
1 Joh.3:21-22 (NBG) - Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt
1 Joh. 3:18 (NBG) - Kinderkens, laten wij liefhebben
1 Joh. 3:23 (NBG) - En dit is zijn gebod: dat wij geloven
1 Joh. 4:18,16 (NBG) - Er is in de liefde geen vrees
1 Joh. 4:2 (NBG) - Hieraan onderkent gij de Geest Gods
1 Joh. 4:4 (HSV) - Lieve kinderen, u bent uit God
1 Joh. 1:9 (NBG) - Indien wij onze zonden belijden
1 Joh. 5:11-12 (NBG) - God heeft ons eeuwig leven gegeven
1 Joh. 5:14 (NBG) - En dit is de vrijmoedigheid
1 Joh. 5:12 (NBV) - Wie de Zoon heeft, heeft het leven