Dt. 4:39 (NBG) - Weet daarom heden en neemt
Dt. 5:33 (NBG) - Heel de weg, die de HERE
Dt. 6:4-5 (NBG) - Hoor, Israel: de HERE is onze God
Dt. 32:6,11-12 (NBG) - Is Hij niet uw Vader
Dt. 32:3-4 (NBG) - Ik zal de naam des HEREN uitroepen
Dt. 33:27 (NBG) - De eeuwige God is u een woning