Ef. 1:7 (NBG) - En in Hem hebben wij de verlossing
Ef. 1:2 (Engels) - Grace be to you
Ef. 2:8-10 (NBG) - Want door genade zijt gij behouden
Ef. 3:20-21 (NBV) - Aan Hem die door de kracht
Ef. 4:32 (NBG) - Weest jegens elkander vriendelijk
Ef. 5:17 (NBG) - Weest daarom niet onverstandig
Ef. 5:20 (HSV) - En dank altijd voor alle dingen