Gal. 2:20 (HSV) - Ik ben met Christus gekruisigd
Gal. 5:1 (NBG) - Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn
Gal. 5:22 (NBG) - Maar de vrucht van de Geest is liefde
Gal. 5:22-23 (HSV) - De vrucht van de Geest