Heb. 4:16 (NBG) - Laten wij daarom met vrijmoedigheid
Heb. 7:25 (NBG) - Daarom kan Hij ook volkomen behouden
Heb. 9:12 (HSV) - Christus de Hogepriester
Heb. 11:6 (HSV) - Zonder geloof is het onmogelijk
Heb. 13:6 (NBG) - Wij kunnen met vertrouwen zeggen
Heb. 13:5-6 (NBV) - Laat uw leven niet beheersen door geldzucht
Hebr. 13:15 (HSV) - Laten wij dan altijd door Hem