Joh. 1:29 (NBG) - Zie het Lam Gods
Joh. 1:12-13 (VH) - Maar allen die Hem hebben aangenomen
Joh. 3:16 (NBG) - Want alzo lief heeft God de wereld
Jn. 3:16 (Frans) - Car Dieu a tant aimé le monde
Joh. 4:14 (HSV) - Wie drinkt van het water
Joh. 6:29 (NBG) - Dit is het werk Gods
Joh. 6:68-69 (NBG) - Here, tot wie zullen wij heengaan?
Joh. 6:51a (HSV) - Ik ben het levende brood
Joh. 8:12 (NBG) - Ik ben het licht der wereld
Joh. 8:12 (Het Boek) - Ik ben het licht van de wereld
Joh. 8:12 (HSV) - Ik ben het Licht der wereld
Joh. 10:9 (NBG) - Ik ben de deur
Joh. 10:27-28 (NBG) - Mijn schapen horen naar Mijn stem
Joh. 10:9 (HSV) - Ik ben de deur
Joh. 12:26 (NBG) - Indien iemand Mij wil dienen
Joh. 13:34-35 (NBG) - Een nieuw gebod geef Ik u
Joh. 14:23 (NBG) - Indien iemand Mij liefheeft
Joh. 14:26 (NBG) - De Trooster, de heilige Geest
Joh. 14:27 (NBG) - Vrede laat Ik u
Joh. 15:5 (NBG) - Ik ben de wijnstok