Kl. 3:25-27 (NBG) - Goed is de HERE voor wie Hem verwachten
Kl. 3:22-24 (NBG) - Het zijn de gunstbewijzen des Heren