Luc.1:37 (NBG) - Want geen woord, dat van God komt
Luc. 9:23-24 (NBG) - Indien iemand achter Mij wil komen
Luc. 11:13 (Het Boek) - Hoeveel te meer zal je hemelse Vader
Luc. 12:31-32 (HSV) - Zoek het Koninkrijk van God
Luc. 18:16-17 (NBG) - Laat de kinderen tot Mij komen
Luc. 19:10 (NBG) - Want de Zoon des mensen is gekomen