Mic. 6:8 (NBG) - Hij heeft u bekend gemaakt, o mens
Mic. 7:7-8 (NBG) - Maar ik zal uitzien naar de HERE