Ps. 3:4-5 (NBV) - U HEER bent een schild om mij heen
Ps. 3 (NBV) - U, HEER, bent een schild om mij heen
Ps. 4:9 (NBG) - In vrede zal ik mij te ruste begeven
Ps. 4:9 (NBV) - In vrede leg ik mij neer
Ps. 4:9 (HSV) - In vrede ga ik slapen
Ps. 5:12-13 (NBG) - Maar verheugen zullen zich allen
Ps. 5:2-4 (NBV) - Hoor mijn woorden HEER
Ps. 5:8-9 (NBV) - Ik mag door Uw grote liefde
Ps. 5:4 (HSV) - ’s Morgens hoort U mijn stem
Ps. 6 (NBV) - Psalm 6
Ps. 9:11 (NBG) - Daarom vertrouwen op U
Ps. 11:7 (HSV) - Want de HEERE is rechtvaardig
Ps. 13:6 (NBG) - Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid
Ps. 13 (NBV) - Hoe lang nog, HEER
Ps. 16:8 (NBG) - Ik stel mij de HERE bestendig
Ps. 16:11 (NBG) - Gij maakt mij het pad des levens bekend
Ps. 17:15 (NBG) - Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen
Ps. 18: 29-35 (NBG) - Gij toch doet mijn lamp schijnen (Want wie is God)
Ps. 18:30 (NBV) - Met u storm ik af
Ps. 23 (Frans) - Oui le bonheur et la grâce