Rom. 3:23-24 (NBG) - Want allen hebben gezondigd
Rom. 5:8 (NBG) - God echter bewijst zijn liefde
Rom. 5:1 (NBG) - Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof
Rom. 5:5 (HSV) - En de hoop beschaamt niet
Rom. 6:23 (NBV) - Het loon van de zonde
Rom. 8:28 (NBG) - Wij weten nu dat God alle dingen
Rom. 8:31-32 (NBG) - Als God voor ons is
Rom. 8:1-2 (NBG) - Zo is er dan nu geen veroordeling
Rom. 10:11 (NBG) - Al wie op Hem zijn geloof bouwt
Rom. 11:36 (NBG) - Want uit Hem en door Hem
Rom. 11:33-36 (HSV) - O, diepte van rijkdom
Rom. 11:33-36 (Frans) - O profondeur
Rom. 13:10 (NBG) - De liefde doet de naaste geen kwaad
Rom. 15:13 (NBG) - De God nu der hope