Spr. 1:33 (HSV) - Wie naar Mij luistert zal veilig wonen
Spr. 3:7 (NBG) - Wees niet wijs in eigen ogen
Spr. 3:3-4 (NBG) - Dat liefde en trouw u niet verlaten
Spr. 3:5-7 (NBG) - Vertrouw op de Here met uw ganse hart
Spr. 4:23 (NBG) - Behoed uw hart boven al wat te bewaren is
Spr. 4:18 (NBG) - Het pad der rechtvaardigen
Spr. 6:6-11 (NBV) - Ga naar de mieren, luiaard
Spr. 9:10 (NBG) - De vreze des HEREN is het begin
Spr. 16:1-3 (NBV) - Een mens stelt zich veel vragen
Spr. 17:17 (NBV) - Een vriend is je altijd toegedaan
Spr. 18:10 (NBG) - De naam des HEREN is een sterke toren
Spr. 29:25 (NBG) - Vrees voor mensen spant een strik
Spr. 31: 8,9 (NBV) - Spreek voor hen die weerloos zijn