Dt. 4:39 (NBG) - Weet daarom heden en neemt
Dt. 5:33 (NBG) - Heel de weg, die de HERE
Dt. 6:4-5 (NBG) - Hoor, Israel: de HERE is onze God
Dt. 32:6,11-12 (NBG) - Is Hij niet uw Vader
Dt. 32:3-4 (NBG) - Ik zal de naam des HEREN uitroepen
Dt. 33:27 (NBG) - De eeuwige God is u een woning
2 Kron. 16:9 (HSV) - Want de ogen van de HEERE
Job 22:21-22 (HSV) - Gewen je toch aan Hem
Ps. 3:4-5 (NBV) - U HEER bent een schild om mij heen
Ps. 4:9 (NBG) - In vrede zal ik mij te ruste begeven
Ps. 5:12-13 (NBG) - Maar verheugen zullen zich allen
Ps. 5:2-4 (NBV) - Hoor mijn woorden HEER
Ps. 5:8-9 (NBV) - Ik mag door Uw grote liefde
Ps. 9:11 (NBG) - Daarom vertrouwen op U
Ps. 11:7 (HSV) - Want de HEERE is rechtvaardig
Ps. 13:6 (NBG) - Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid
Ps. 16:8 (NBG) - Ik stel mij de HERE bestendig
Ps. 16:11 (NBG) - Gij maakt mij het pad des levens bekend
Ps. 17:15 (NBG) - Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen
Ps. 18: 29-35 (NBG) - Gij toch doet mijn lamp schijnen (Want wie is God)