Ps. 4:9 (HSV) - In vrede ga ik slapen
Ps. 5:4 (HSV) - ’s Morgens hoort U mijn stem
Ps. 30:12-13 (NBG) - Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd
Jes. 42:6 (HSV) - Ik de Heere heb U geroepen
Jes. 43:19 (Engels) - Behold I will do a new thing
Joh. 4:14 (HSV) - Wie drinkt van het water
Joh. 6:51a (HSV) - Ik ben het levende brood
Joh. 8:12 (HSV) - Ik ben het Licht der wereld
Gal. 5:22-23 (HSV) - De vrucht van de Geest
Ef. 5:20 (HSV) - En dank altijd voor alle dingen
Fil. 2:3 (HSV) - Doe niets uit eigenbelang
Fil. 4:8 (HSV) - Bedenk al wat waar is
Fil. 4:4 (HSV) - Verblijd u altijd in de Heere
Fil. 4:5 (HSV) - Uw welwillendheid
Col. 3:23 (HSV) - Doe alles als voor de Heere
1 Thes. 5:23-24 (NBG) - En Hij, de God des vredes
Heb. 9:12 (HSV) - Christus de Hogepriester
Hebr. 13:15 (HSV) - Laten wij dan altijd door Hem
1 Pet. 2:2-3 (HSV) - En verlang vurig
1 Joh. 4:4 (HSV) - Lieve kinderen, u bent uit God