Mt. 5:16 (HSV) - Laat uw licht zo schijnen
Fil. 4:6-7 (NBG) - Weest in geen ding bezorgd
1 Thes. 5:16-18 (HSV) - Verblijdt u altijd