Spr. 4:23 (NBG) - Behoed uw hart boven al wat te bewaren is
Jes. 40:31 (NBG) - Maar wie de HERE verwachten
Mt. 24:42 (NBG) - Waakt dan want gij weet niet
2 Cor. 9:7 (NBG) - God heeft de blijmoedige gever lief
Fmon 3 (NBG) - Genade zij u
1 Joh. 1:7 (NBG) - Maar indien wij in het licht wandelen
1 Joh. 1:9 (NBG) - Indien wij onze zonden belijden
Op. 22:12 (NBG) - Zie, Ik kom spoedig