Ps. 16:11 (NBG) - Gij maakt mij het pad des levens bekend
Ps. 16:8 (NBG) - Ik stel mij de HERE bestendig
Ps. 28:7 (NBG) - De HERE is mijn kracht en mijn schild
Ps. 50:15 (NBG) - Roep mij aan ten dage der benauwdheid
Jes. 1:18 (NBG) - Komt toch en laat ons tezamen richten
Jer. 31:3 (NBG) - Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde
Dan. 11:32 (NBG) - Het volk dat zijn God kent
Joh. 1:29 (NBG) - Zie het Lam Gods
Joh. 6:29 (NBG) - Dit is het werk Gods
Joh. 21:17 (NBG) - Here, Gij weet alles
Rom. 11:36 (NBG) - Want uit Hem en door Hem
Rom. 15:13 (NBG) - De God nu der hope
2 Cor. 5:17 (NBG) - Zo is dan wie in Christus is
Gal. 5:1 (NBG) - Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn
Ef. 2:8-10 (NBG) - Want door genade zijt gij behouden