Dt. 5:33 (NBG) - Heel de weg, die de HERE
Dt. 6:4-5 (NBG) - Hoor, Israel: de HERE is onze God
Ps. 4:9 (NBG) - In vrede zal ik mij te ruste begeven
Ps. 13:6 (NBG) - Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid
Ps. 34:9 (NBG) - Smaakt en ziet, dat de HERE goed is
Ps. 37:3-6 (NBG) - Vertrouw op de HERE en doe het goede
Ps. 56:4-5 (NBG) - Ten dage dat ik vrees vertrouw ik op U
Ps. 95:1 (NBG) - Komt, laat ons jubelen voor de HERE
Ps. 97:11-12 (NBG) - Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid
Ps. 139:23-24 (NBG) - Doorgrond mij, o God
Spr. 3:7 (NBG) - Wees niet wijs in eigen ogen
Spr. 3:5-7 (NBG) - Vertrouw op de Here met uw ganse hart
Spr. 18:10 (NBG) - De naam des HEREN is een sterke toren
Jes. 40:8 (NBG) - Het gras verdort, de bloem valt af
Jes. 64:5 (NBG) - Gij komt hem tegemoet
Dan. 6:27-28 (NBG) - Want Hij is de levende God
Mic. 7:7-8 (NBG) - Maar ik zal uitzien naar de HERE
Luc. 11:13 (Het Boek) - Hoeveel te meer zal je hemelse Vader
Luc. 18:16-17 (NBG) - Laat de kinderen tot Mij komen
Luc. 19:10 (NBG) - Want de Zoon des mensen is gekomen