Dt. 4:39 (NBG) - Weet daarom heden en neemt
Ps. 42:9 (NBG) - Des daags zal de HERE zijn goedertierenheid
Ps. 86:6-7 (NBG) - O HERE, neem mijn gebed ter ore
Ps. 119:9-11 (NBG) - Waarmede zal de jongeling zijn pad
Ps. 138:3,5-6 (NBG) - Ten dage dat ik riep
Spr. 29:25 (NBG) - Vrees voor mensen spant een strik
Jes. 43:2-3 (NBG) - Wanneer gij door het water trekt
Jes. 55:6 (NBG) - Zoekt de HERE terwijl Hij Zich laat vinden
Nah. 1:7 (NBG) - De HERE is goed, een sterkte ten dage
Luc.1:37 (NBG) - Want geen woord, dat van God komt
Joh. 10:9 (NBG) - Ik ben de deur
Joh. 10:9 (HSV) - Ik ben de deur
1 Cor. 6:19-20 (NBG) - Of weet gij niet, dat uw lichaam
Gal. 5:22 (NBG) - Maar de vrucht van de Geest is liefde
Ef. 5:17 (NBG) - Weest daarom niet onverstandig
Fil. 2:14-15 (NBG) - Doet alles zonder mopperen
Fil. 4:6-7 (NBG) - Weest in geen ding bezorgd
Col. 3:17 (NBG) - En al wat u doet, in woord of in werk
2 Tim. 1:12 (NBG) - Want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen
Heb. 4:16 (NBG) - Laten wij daarom met vrijmoedigheid