Ps. 17:15 (NBG) - Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen
Ps. 91:2 (Het Boek) - U bent mijn schuilplaats, mijn vesting
Jes. 12:2-3 (NBG) - Zie, God is mijn heil
Jes. 30:15 (NBG) - Door bekering en rust
Jes. 41:10 (NBG) - Vrees niet, want Ik ben met u
Jer. 6:16 (NBG) - Gaat staan aan de wegen en ziet
Joh. 1:12-13 (VH) - Maar allen die Hem hebben aangenomen
Joh. 14:27 (NBG) - Vrede laat Ik u
1 Cor. 1:9 (NBG) - God is getrouw