Ps. 32:7 (Engels) - You are my hiding place
Ps. 68:5 (NBG) - Zingt God, psalmzingt Zijn naam
Ps. 145:8-9 (NBG) - Genadig en barmhartig is de HERE
Hos. 12:7 (NBG) - Gij dan, keer tot uw God terug
Joh. 8:12 (Het Boek) - Ik ben het licht van de wereld
1 Cor. 1:30 (NBG) - Maar uit Hem is het
Judas 24-25 (VH) - Hem nu die machtig is