2 Kron. 16:9 (HSV) - Want de ogen van de HEERE
Job 22:21-22 (HSV) - Gewen je toch aan Hem
Ps. 4:9 (HSV) - In vrede ga ik slapen
Ps. 5:4 (HSV) - ’s Morgens hoort U mijn stem
Ps. 11:7 (HSV) - Want de HEERE is rechtvaardig
Ps. 24:3-5 (HSV) - Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Ps. 25:4-5 (HSV) - HEERE, maak mij uw wegen bekend
Ps. 25:14-15 (HSV) - Vertrouwelijk gaat de HEERE om
Ps. 37:3-6 (HSV) - Vertrouw op de HEERE en doe het goede
Ps. 89:16-17 (HSV) - Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent
Ps. 103:1-5 (HSV) - Loof de HEERE, mijn ziel
Spr. 1:33 (HSV) - Wie naar Mij luistert zal veilig wonen
Jes. 42:6 (HSV) - Ik de Heere heb U geroepen
Jes. 50:10 (HSV) - Wie is er onder u die de HEERE vreest
Luc. 12:31-32 (HSV) - Zoek het Koninkrijk van God
Joh. 4:14 (HSV) - Wie drinkt van het water
Joh. 6:51a (HSV) - Ik ben het levende brood
Joh. 8:12 (HSV) - Ik ben het Licht der wereld
Joh. 10:9 (HSV) - Ik ben de deur
Rom. 5:5 (HSV) - En de hoop beschaamt niet