Dt. 4:39 (NBG) - Weet daarom heden en neemt
Dt. 5:33 (NBG) - Heel de weg, die de HERE
Dt. 6:4-5 (NBG) - Hoor, Israel: de HERE is onze God
Dt. 32:3-4 (NBG) - Ik zal de naam des HEREN uitroepen
Dt. 32:6,11-12 (NBG) - Is Hij niet uw Vader
Dt. 33:27 (NBG) - De eeuwige God is u een woning
Ps. 4:9 (NBG) - In vrede zal ik mij te ruste begeven
Ps. 5:12-13 (NBG) - Maar verheugen zullen zich allen
Ps. 9:11 (NBG) - Daarom vertrouwen op U
Ps. 13:6 (NBG) - Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid
Ps. 16:11 (NBG) - Gij maakt mij het pad des levens bekend
Ps. 16:8 (NBG) - Ik stel mij de HERE bestendig
Ps. 17:15 (NBG) - Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen
Ps. 18: 29-35 (NBG) - Gij toch doet mijn lamp schijnen (Want wie is God)
Ps. 25:4-5 (NBG) - HERE, maak mij uw wegen bekend
Ps. 26:2-3 (NBG) - Toets mij, HERE, en beproef mij
Ps. 27:4, 8,11,13-14 (NBG) - Eén ding heb ik van de HERE gevraagd
Ps. 28:7 (NBG) - De HERE is mijn kracht en mijn schild
Ps. 30:12-13 (NBG) - Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd
Ps. 34:9 (NBG) - Smaakt en ziet, dat de HERE goed is