Henk de Bie

To Bie or not To Bie
Ik ben getrouwd met Edith en we hebben 3 kinderen: Hanneke, Livvy en Daniël.
U kunt ons regelmatig vinden in de evangelie-gemeente Salem te Wageningen en heb daar diverse activiteiten en rollen (momenteel ook oudste). Ik heb diverse studies geschreven, zoals een Introkring en een behoorlijke bijdrage voor de Rondreis door de Bijbel. Verder maak ik onderdeel uit van de muziekgroep en speel regelmatig piano of gitaar en soms doe ik de zangleiding.

henk2

Vakantie Bijbel Week
Ik heb een aantal jaren met veel plezier meegedaan met de jaarlijkse Vakantie Bijbel Week in Wageningen. Met een enthousiaste groep leiding was het niet moeilijk om voor een grote groep kinderen een mooi feest te maken waar veel gezongen, geluisterd en gedaan werd.
Ook heb ik mee geholpen met het IKEG, een kleine organisatie op het gebied van kinderwerk en -evangelisatie, waar ik liederen in bladmuziek heb uitgewerkt en enkele vertaald. In 2004 kwam dit liedboek uit, een revisie van heel wat gouwe ouwe kinderkrakers met een CD-tje.

Ikzelf mocht reeds de grootste zegen ontvangen, niet alleen in onze kinderen Hanneke, Livvy en Daniël (bedankt voor jullie enthousiasme en inspiratie), maar ook door het intensief bezig zijn met de teksten. Veel van de liedjes hebben zo hun eigen verhaal voor ons. Om deze reden heb ik ook Psalm 40 opgenomen, mijn eerste lied, gebaseerd op teksten die mijn eigen (bekerings)geschiedenis treffend weergeven. En ik heb mogen ervaren dat de Here werkelijk een nieuw lied in mijn mond heeft gegeven.henk1984

Een ander biezonder lied voor mij is Jesaja 12, die ik al mijn “hernia-lied” heb gedoopt. Eind 2002-begin 2003 was een periode waarin van alles zich bijna tegelijkertijd aandiende: ik noem alleen financiële moeilijkheden op mijn werk, gevolgd door faillissement en een fikse hernia. Dit lied heb ik grijs gezongen onder het lopen van vele pijnlijke rondjes. Ik wist dat ik, net als Petrus op het water, omhoog moest zien naar de God van mijn heil, die mij kracht geeft en vreugdewater. Ook in de pijn en onzekerheid, en Hij heeft dat op een bijzondere wijze gedaan!!

Hierbij wil ik ook in het bijzonder mijn vrouw Edith bedanken voor haar jarenlange liefde en ondersteuning om door te (kunnen) gaan. En onze vriend Sjoerd, die een aantal liedjes in zijn klas heeft aangeleerd, en ons met veel enthousiasme heeft aangemoedigd om vooral iets met deze liedjes te doen. Bedankt! Het resultaat ziet u hier.

bee Henk de Bie