Als God voor ons is

bijbelboek: (Rom. 8:31-32, NBG) - Henk de Bie, 2001

Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft ons met Hem ook niet alle dingen schenken?
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951