Daarom, wie meent te staan

bijbelboek: (1 Cor. 10:12-13, NBG) - Henk de Bie, 2007

Daarom, wie meent te staan zie toe, dat hij niet valle, Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan.
En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951