De HERE, uw God, is in uw midden

bijbelboek: (Sef. 3:17, NBG) - Henk de Bie, 2001

De HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost.
Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in Zijn liefde;
Hij zal over u juichen met gejubel, over u juichen met gejubel.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951