De Trooster, de heilige Geest

bijbelboek: (Joh. 14:26, NBG) - Henk de Bie, 2001

De Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951

Dit lied zegt precies waar deze site met bijbelliedjes over gaat. De Heilige Geest brengt ons alles te binnen al wat Jezus ons geleerd heeft.

In de praktijk betekent dat de Heilige Geest Gods woorden te binnen brengt… die we eerst uit het hoofd (engels: het hart) hebben geleerd. Op momenten dat het nodig is oogsten we wat vroeger gezaaid is.

Gods woorden hebben kracht als we ze uitspreken. Ze zijn een wapenarsenaal als we ze uit het hoofd hebben geleerd. En op een lied is dat dubbel krachtig. Wist je dat ons muzikale vermogen in onze hersenen dicht bij het geheugendeel zit? Leren op muziek is heel effectief. Sttt, vooral verder vertellen.