Doet alles zonder mopperen

bijbelboek: (Fil. 2:14-15, NBG) - Henk de Bie, 2002

Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, opdat gij onberispelijk en rein moogt zijn, onbesproken kinderen van God temidden van een verkeerd en verdorven geslacht, waaronder gij schijnt, waaronder gij schijnt als lichten in de wereld.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951