Een nieuw gebod geef Ik u

bijbelboek: (Joh. 13:34-35, NBG) - Henk de Bie, 1999

Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.
Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *