En in Hem hebben wij de verlossing

bijbelboek: (Ef. 1:7, NBG) - Henk de Bie, 2001

En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951