Ga naar de mieren, luiaard

bijbelboek: (Spr. 6:6-11, NBV) - Henk de Bie, 2013

Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs.
Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, (en) geen koning, halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen, wanneer kom je uit je bed? Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen? Armoede overvalt je als een struikrover, gebrek slaat je neer als een bandiet.
© NBV: Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007

Bij deze tekst hoor je het bed kraken, terwijl de mieren druk aan het werk zijn. Een weinig besproken onderwerp: vlijt en ijver. Er is een prachtig boekje van John Bunyan ‘De luiaard’ (the sluggard) over dit thema en wat luiheid, onachtzaamheid en nalatigheid doet met je.

Veel mensen (in de westerse wereld) denken dat zonde alleen te maken heeft met verkeerde dingen die je doet. Ik word regelmatig herinnerd, vooral door mijn Afrikaanse vrienden, dat zonde net zo goed is het niet doen van de goede dingen. Zonde betekent ook: je doel missen. En ten diepste gaat het om de verbroken relatie met God of het missen van elementen daarin.

Laten we eens stilstaan bij de mieren, een volk zonder koning (nota bene) wat heel georganiseerd werkt aan de toekomst. In dagen van voorspoed en zegen wordt er verzameld en geoogst, zodat er genoeg is in tijden van schaarste en winter. Hé, dat heb je vast vaker gehoord… Jozef en farao’s droom misschien?

Dit thema vind je ook in de psalmen, zoals in psalm 92: zingen in de morgen, gedenken aan Gods trouw in de nacht..