Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt

bijbelboek: (1 Joh.3:21-22, NBG) - Henk de Bie, 2000

Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951