Gij toch doet mijn lamp schijnen (Want wie is God)

bijbelboek: (Ps. 18: 29-35, NBG) - Henk de Bie, 2001

Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren. Met u immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.
Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God? Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt.
Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen, voor allen die bij Hem schuilen.
Die mijn voeten maakt als die der hinden en mij op mijn hoogten doet staan; die mijn handen oefent ten strijde, zodat mijn armen een koperen boog spannen.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951

Dit lied is geschreven voor onze vrienden Jop en Yvonne.