God is licht en in Hem

bijbelboek: (1 Joh. 1:5-7, NBG) - Henk de Bie, 2000

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951