Goed is de HERE voor wie Hem verwachten

bijbelboek: (Kl. 3:25-27, NBG) - Henk de Bie, 2006

Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt;
goed is het in stilheid te wachten op het heil des HEREN;
goed is het voor de man, goed is het voor de man dat hij een juk in zijn jeugd draagt.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951