Heel de weg, die de HERE

bijbelboek: (Dt. 5:33, NBG) - Henk de Bie, 1999

Heel de weg, die de HERE uw God, u geboden heeft, zult u gaan, opdat het u welga.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951

Hoewel Gods weg niet zwaar is, maar een lichte last – is het een weg die ons alles vraagt, en volledig. Het volk Israël ging vaak maar een deel van de weg, en volgde zo snel haar eigen wegen. Hoe snel doen wij dat ook niet: bepaalde zaken willen we graag Gods plan kennen en Zijn weg gaan. Maar andere zaken kunnen we zelf wel invullen en bepalen.

Deze tekst zegt dat het goed (wel) met ons gaat als we Gods hele weg gaan. Het is de weg die God ons geboden heeft om te gaan. Aan het eind van de weg wacht ons rijke beloning. Wat zou het jammer zijn, om vlak voor het einde af te haken en niet onze reisbestemming te halen. En God Zelf te ontmoeten – want is het niet geweldig dat Hij onze reispartner en metgezel onderweg wil zijn?