Hem nu die machtig is

bijbelboek: (Judas 24-25, VH) - Henk de Bie, 2004

Hem nu die machtig is u te bewaren zonder dat u struikelt. en u onberispelijk voor Zijn heerlijkheid te stellen met vreugdegejuich, de enige God onze Heiland, door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, vóór alle eeuwen, én nu, én tot in alle eeuwigheid! Amen.