Het is goed de HEER te loven

bijbelboek: (Ps. 92:2-3, 13-16, NBV) - Henk de Bie, 2015

Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw.
De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
Ze staan geplant in het huis van de HEER, in de voorhoven van onze God groeien zij op.
Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris.
Zo getuigen zij dat de HEER recht doet, mijn rots, in wie geen onrecht is.
© NBV: Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007