Hieraan onderkent gij de Geest Gods

bijbelboek: (1 Joh. 4:2, NBG) - Henk de Bie, 2000

Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951