Hij heeft u bekend gemaakt, o mens

bijbelboek: (Mic. 6:8, NBG) - Henk de Bie, 2000

Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951