Hoor, Israel: de HERE is onze God

bijbelboek: (Dt. 6:4-5, NBG) - Henk de Bie, 1999

Hoor Israël, de HERE is onze God, de HERE is één!
Gij zult de HERE uw God liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951

Kerntekst van de Bijbel en ook voor het Joodse volk: het shema.

Wie kent niet het verhaal van de Farizeeër die vraagt wat het belangrijkste is in het leven. Hij mag zelf de vraag beantwoorden en citeert dan deze tekst. Jezus geeft hem dan een compliment: je bent dicht bij het Koninkrijk – als je dit doet zul je leven!

Het is ook een geloofsbelijdenis: de HERE is onze God! HERE met hoofdletters geschreven geeft aan dat in de grondtekst de naam Jahweh staat, de Ik ben die Ik ben. Of Ik ben de wordende. Ik ben wat jij nodig hebt. En de Ik Ben is onze God! de HERE is één. Het woord God is het woord Elohim (de sterke, overwinnende God), maar het is ook een meervoudsvorm (Elohah is het enkelvoud). De drie-eenheid is een mysterie en een wonder. de HERE onze God is één.

Die God vraagt ons niet om Hem alleen maar te dienen en te doen wat Hij zegt, maar om Hem… lief te hebben met álles wat in ons is. Met heel ons hart, onze ziel en al onze kracht. Geweldige uitnodiging. Geweldige geloofsbelijdenis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *