Hoor mijn woorden HEER

bijbelboek: (Ps. 5:2-4, NBV) - Henk de Bie, 2005

Hoor mijn woorden, HEER, sla acht op mijn klagen. Luister naar mijn hulpgeroep.
Mijn koning en mijn God, tot U richt ik mijn bede.
In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht.
© NBV: Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007